HUURVOORWAARDEN

Boeken

 1. Bij het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht.
 2. Boekingsopdracht en betalingen
 • Iedere boekingsopdracht wordt door La Girondaine bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
 • Binnen 8 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient de huurder 30% van de huursom over te schrijven. Het restant van de totale huur + kosten + waarborg dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen deze 4 weken dient u de totale huur + kosten + waarborg te betalen.
 • Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de geboekte vakantiewoning te annuleren.

Annuleren

Annulering door huurder

 1. Annuleringen dienen per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt La Girondaine een annuleringsbevestiging per e-mail.
 2. Elke boeking kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, ongedaan maken.
 3. Bij annulering na 5 dagen zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing
 • Bij annulering tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 25% van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 42ste dag (6 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom.
 • Bij annulering op de 2de dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

Annulatieverzekering

 1. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij u eigen verzekeringsagent

 

Annulering door La Girondaine

 1. Indien door overmacht La Girondaine genoodzaakt is de gehuurde vakantieperiode te annuleren, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder.

De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van reeds betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

 1. We vragen u vriendelijk respect te hebben voor de woning en de tuin
 2. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurpenningen – uit de vakantiewoning verwijderd (24/24 uur). La Girondaine heeft het recht om per nacht van overlast 250 € aan te rekenen.
 5. Geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten te verhuizen – te verplaatsen aub. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze dingen leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen, gelieve deze op hun plaats te laten.
 6. Het is niet toegestaan om hout in de barbecue te branden of een vuurtje te maken in de tuin.
 7. Het is verboden de vakantiewoning te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
 8. Roken: het is totaal verboden te roken in de woning.

Aansprakelijkheid van La Girondaine

 1. La Girondaine kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van gecontracteerde vakantiewoning, hun kinderspelen, tuin.

Maximaal aantal personen

 1. De huisbeschrijving van de vakantiewoning vermeldt het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Bij het overschrijden van het max. aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 3. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Verblijf huisdieren

 1. Gelieve het huisdier niet alleen achter te laten in de vakantiewoning, behalve als hij in een bench kan blijven; dit om te voorkomen dat het achtergelaten dier in een voor hem vreemde omgeving door schrik zou worden overvallen waarbij de kans bestaat dat het interieur beschadigd wordt.
 2. Laat het huisdier niet de bedden, zetels, douche of bad van de vakantiewoning gebruiken.
 3. Gelieve de hond te laten opdrogen of af te drogen, na een wandeling, voor hij de woning in komt.
 4. Eventuele hondenpoep (in de tuin) te verwijderen.
 5. Deze punten zijn opgezet om hygiënische reden en om beschadiging aan de vakantiewoning te voorkomen.
 6. Mocht men deze regels niet respecteren dan kan men aanspraak maken op de huurwaarborg

Het einde van het verblijf – Eindschoonmaak

Einde van het verblijf

 1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen, alles terug op zijn plaats en de vuilnisbakken te ledigen, aanrecht op te ruimen en de vaat proper in de kast te zetten. Kortom de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.
 2. Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 20 €/uur.

Verlaten woning

 1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten en de verwarming lager te zetten.

Waarborg

 1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
 2. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen omdat men dan alles echt in de hand heeft gehad. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen.
 3. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom binnen de 2 weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te maken.
 4. Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de eigenaar, deze worden dan meestal goed afgehandeld.
 5. La Girondaine zal geen misbruik maken van de waarborg. Maar men kan wel heel kritisch worden wanneer men ondervindt dat er geen respect was voor de woning en/of men ongelukken verzwegen heeft.